1994-03-24 Aktüel (Deathroom, Death Symposium) (1)

Ölülerle coşan çocuklar!

Aktüel’in 8 sayfalık haberinin ilk iki sayfası.

Yorum yap: