1994-03-24 Aktüel (Deathroom, Death Symposium) (2)

Ölülerle coşan çocuklar!

Aktüel’in 8 sayfalık haberinin üçüncü ve dördüncü sayfası.

Yorum yap: