1994-03-24 Aktüel (Deathroom, Death Symposium) (3)

Ölülerle coşan çocuklar!

Aktüel’in 8 sayfalık haberinin beşinci ve altıncı sayfası.

Yorum yap: