1994-03-24 Aktüel (Deathroom, Death Symposium) (4)

Ölülerle coşan çocuklar!

Aktüel’in 8 sayfalık haberinin son iki sayfası.

Yorum yap: