1991-05-11 Pentagram, Spinners, Sceptic Age (Graffiti)

Pentagram, Spinners ve Sceptic Age

Üç grubun elemanları bir arada fotoğraf çekildiler.

Yorum yap: